Aansprakelijkheid inhoud

CTNET Automatisering streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. CTNET Automatisering en (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. CTNET Automatisering aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door CTNET Automatisering worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site (of sites) van CTNET Automatisering.

 

Wetgeving

De wetgeving op het gebied van e-commerce is nog in volle gang. Informatie over de Nederlandse wetgeving en overheidsactiviteiten op het gebied van elektronisch zaken doen kunt u lezen op de website van het ministerie van Economische Zaken. CTNET Automatisering volgt de ontwikkelingen op de voet en stemt haar beleid en activiteiten af op de geldende Europese en Nederlandse wetgeving

Auteursrechten

Het is niet toegestaan de op deze Website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CTNET Automatisering. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de Website af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.